Contact

Société Pim Mulier / Helden van Haarlem
p/a Kennemer Sportcenter
IJsbaanlaan 4/e
2024 AV Haarlem
Meer informatie: pimmulierhaarlem@gmail.com

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
De leden

Dhr. H. Opmeer
Mw. K.D. van Gilst
Dhr. J. Berkhout
Mw. Y. van Gennip
Mw. C.A. Zwiers
Dhr. F. Postma
Dhr. B. Giebels
Dhr. G.Wisse
Dhr. R.W. Sluijs
Dhr. G. van Geen
Dhr. W. van der Zwaag